Processed with VSCO with b1 preset

Johan Andersson

Ordförande
Epost: ordforande.pelikan@nullgmail.com

Processed with VSCO with b1 preset

Emma Romlin

Vice Ordförande
Epost: vice.pelikan@nullgmail.com

Processed with VSCO with b1 preset

Elise Ronge Ewards

Webb- och kommunikationsansvarig
Epost: webmaster.pelikan@nullgmail.com

DSC_0058

Robin Carlsson

Ekonomiansvarig
Epost: ekonomi.pelikan@nullgmail.com

Lisa 3

Lisa Schöning 

PR-ansvarig
Epost: pr.pelikan@nullgmail.com

Malin 3 3

Malin Carell

Sexmästare
Epost: phest.pelikan@nullgmail.com

Processed with VSCO with b1 preset

Aydin Pirgholizadeh

Sportansvarig
Epost: sport.pelikan@nullgmail.com

Processed with VSCO with b1 preset

Alicia Jason

Utbildningsansvarig
Epost: utbildning.pelikan@nullgmail.com

Processed with VSCO with b1 preset

Sofie Berlin

Sekreterare
Epost: sekreterare.pelikan@nullgmail.com

 

 

Styrelse

Ordförande

Ordförande har det övergripande ansvaret för föreningen och alla dess utskott, ordförande är även tillsammans med ekonomiansvarig firmatecknare för föreningen. Ordförande ska vara ett stöd för styrelsen i det löpande arbetet. Rollen som ordförande är att vara spindeln i nätet och att delegera ansvar och befogenheter till medlemmar. Ordförande är ansiktet utåt och för fram föreningens talan gentemot representanter för skolan, programansvarig, fakulteten, kåren samt andra Personalvetarföreningar i landet. Ordförande sitter med i Karlstad studentkårs ordförandemöten samt Personal och Arbetslivs programråd. Ordförande ansvarar även för att sammankalla till styrelsemöten samt att hålla i dem. Ordförande ska vara innovativ och kunna prioritera, vara organiserad och kunna hantera flera bollar i luften samtidigt.


Vice ordförande

Som vice ordförande är man främst den som ansvarar för kommunikationen mellan Pelikan och P- riks (Personalvetarstudenternas riksförbund). Det handlar främst om att informera kring aktiviteter som P- riks anordnar, samt att hålla P- riks uppdaterade med vad som händer i vår förening. Vice ordförande är även den som främst har som uppgift att närvara på P- riks riksmöte på våren och årsmötet på hösten. Man har även ansvar för medlemsregistreringar, detta innebär att man godkänner nya medlemmar och ser till att alla omregistrerar sig varje år. Som vice ordförande är det även du som ansvarar när ordförande inte är närvarande och är ordförandes högra hand. Uppgifterna varierar ofta beroende på vad som vi i styrelsen håller på med för tillfället, vilket gör denna post väldigt flexibel. Det viktigaste är att vara engagerad och närvarande.

Under första halvåret sitter man som Vice ordförande. Under andra halvåret går man ifrån sin roll som Vice ordförande och blir istället automatiskt ordförande och tar över ordförandes uppgifter.


Ekonomiansvarig

Arbetet som Ekonomiansvarig innebär totalt ansvar för att den löpande ekonomin i föreningen sköts genom bland annat bokföring och budgetering. Posten medför även att tillsammans med utskott och övriga i styrelsen, delta vid planering och genomförande av aktiviteter och ansvara för de ekonomiska aspekterna.


Sekreterare

Sekreterarens främsta uppgift är att föra protokoll under styrelsens möten, samt ansvara för att viktiga dokument så som stadgar och föreskrifter är uppdaterade. Du har som sekreterare ansvar för att skriva månadsbreven samt halvårsbreven. Sekreteraren ser även till att grupprum och salar bokas inför möten. Tillsammans med de andra styrelsemedlemmarna bollar du tankar och idéer kring Pelikans arbete. Rollen som sekreterare är flexibel och du har möjlighet att forma den efter eget tycke.


Sexmästare

Rollen som sexmästare innebär i första hand att man anordnar sittningar för Pelikans medlemmar, såsom byxsittningen, valborgsfirandet, examenssittningen och julsittningen. Sexmästaren annordnar den årliga Åre-resan, finns med som stöd för generalerna inför nollningen samt hjälper till med planering inför andra evenemang. Sexmästaren närvarar även vid sexmästarmöte för alla föreningar och är ansiktet utåt mot lokala krögare vid evenemang, promotions och andra händelser.


Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig är den posten där du kan hjälpa till och påverka utbildningen till något bättre. De konkreta uppgifter som gäller är att gå på olika möten under terminerna. Du träffar programledningen, lärare och representanter från näringslivet, på ett så kallat programråd. Där diskuteras personal- och arbetslivsprogrammet och dess framtid. Du får även gå på möten med studentkåren och utbildningsansvariga från andra föreningar, samt det nystartade programrådet för hela handelshögskolan. Du ska även genomföra en utvärdering av kurserna som gått under terminen vid terminsslut. Denna post inkluderar även att du blir ordförande i föreningens näringslivsutskott där du ansvarar för dess medlemmar. Du får som utbildningsansvarig agera som ett språkrör mellan studenter och programledning. Där får du även möjlighet att ge studenternas bild av PA- programmet, och på så sätt hjälpa till att göra programmet till det bästa på universitetet.


Sportansvarig

Som sportansvarig ligger huvudansvaret i att planera den idrottstid varje förening en gång i veckan blir tilldelade. Målet med idrottstiden är att man ska kunna träffa vänner och göra något kul, släppa böckerna och skolan ett tag. Sportansvarig kan även planera andra aktiviteter utanför idrottstiden med andra föreningar eller delta i olika idrottsevenemang som KAUIF arrangerar. Denna post är för dig som gillar att planera och brinner för fysisk aktivitet tillsammans med andra. Aktivera Pelikanerna!


PR ansvarig

PR-ansvarig ansvarar för kontakten med Pelikans sponsorer som är: Vision, Akademikerförbundet SSR, Unionen, Academic Work, Jusek, ST och Sveriges HR-förening. Främst handlar det om att vårda relationen, se till att avtalen med dem efterlevs samt sträva efter nya samarbeten.


Webb & Kommunikations ansvarig

Webb & Kommunikationsansvarig har huvudansvaret i att vårda och uppdatera Pelikans sociala medier och hemsida. Pelikan är aktiva på flera medier, såsom Facebook, Instagram och Snapchat och det är även via dessa Vi kommer i kontakt med våra medlemmar genom information och marknadsföring, vilket gör att detta naturligt är postens huvudintresse. På denna post finns möjlighet att hjälpa till med reklam, evenemang och andra aktiviteter som Pelikan annordnar. Posten ger mycket utrymme för nytänkande och kreativitet i form av marknadsföring och framförhållning på nätet.

Förtroendevalda
Valberedning

Valberedningen består av två personer som byts ut en i taget, man sitter ett år i taget. De arbetar med att hantera processen runt alla ansökningar som kommer in i samband med utbyte av poster i styrelsen. De ansvarar också för de ansökningar som kommer in i samband med poster utanför styrelsen, vilka är: projektledare till personalvetardagen, generaler och valberedare.

Som valberedare håller du i klasspresentationer och informerar om vår- och höstmöte, läser ansökningar och nominerar kandidater. Nomineringarna presenteras på vår- och höstmöte och som valberedare ansvarar du för att din bedömning är objektiv. Att vara med i valberedningen är väldigt spännande och man får prova på att hantera ansökningar- något som liknar rekrytering och är meriterande för vårt framtida yrkesval.

824A3E36-55D1-478A-A8E2-CA1AB4F90812