elli2

Ellinor Gustafsson

Ordförande
Epost: ordforande.pelikan@nullgmail.com
Telefon: 0761701030

simon 1

Simon Rångeby

Vice Ordförande
Epost: vice.pelikan@nullgmail.com
Telefon: 0735690803

FilipCV

Filip Björk

Webb- och kommunikationsansvarig
Epost: webmaster.pelikan@nullgmail.com
Telefon: 0725793288

mati

Matilda Carlén

Ekonomiansvarig
Epost: ekonomi.pelikan@nullgmail.com
Telefon:

emma

Emma Nilsson

PR-ansvarig
Epost: pr@nullpelikan.gmail.com
Telefon: 0735935754

tobb

Tobias Hagman

Sexmästare
Epost: phest.pelikan@nullgmail.com
Telefon:

jocke2

Joakim Nilsson

Sportansvarig
Epost: sport.pelikan@nullgmail.com
Telefon: 0730762693

emilia

Emilia Eriksson

Utbildningsansvarig
Epost: utbildning.pelikan@nullgmail.com
Telefon: 0768073694

fanny

Fanny Olsson

Sekreterare
Epost: sekreterare.pelikan@nullgmail.com
Telefon: 0768073694

Styrelse

Ordförande

Ordförande har det övergripande ansvaret för föreningen och alla dess utskott, ordförande är även tillsammans med ekonomiansvarig firmatecknare för föreningen. Ordförande ska vara ett stöd för styrelsen i det löpande arbetet. Rollen som ordförande är att vara spindeln i nätet och att delegera ansvar och befogenheter till medlemmar. Ordförande är ansiktet utåt och för fram föreningens talan gentemot representanter för skolan, programansvarig, fakulteten, kåren samt andra Personalvetarföreningar i landet. Ordförande sitter med i Karlstad studentkårs ordförandemöten samt Personal och Arbetslivs programråd. Ordförande ansvarar även för att sammankalla till styrelsemöten samt att hålla i dem. Föreningen fungerar inte utan en ordförande och därför är det viktigt att vi fyller denna post! Som ordförande skall man våga ta för sig, och vara innovativ samt kunna prioritera, vara organiserad och kunna hantera att ha flera bollar i luften samtidigt.


Vice ordförande

Vice ordförandes främsta uppgift är att sköta kommunikationen med P- riks och att ta hand om och administrera Pelikans medlemmar. Det är den Vice ordföranden som har ansvaret när Ordförande är frånvarande.


Ekonomiansvarig

Arbetet som Ekonomiansvarig innebär totalt ansvar för att den löpande ekonomin i föreningen sköts genom bland annat bokföring och budgetering. Posten medför även att tillsammans med utskott och övriga i styrelsen, delta vid planering och genomförande av aktiviteter och ansvara för de ekonomiska aspekterna.


Sekreterare

Sekreterarens främsta uppgift är att föra protokoll under alla Pelikans möten, samt ansvara för att viktiga dokument så som stadgar och föreskrifter är uppdaterade. Sekreteraren ser även till att lokalbokningar inför möten och andra aktiviteter är bokade.


Sexmästare

Rollen som sexmästare innebär i första hand att man anordnar sittningar för Pelikans medlemmar, såsom byxsittningen, valborgsfirandet, examenssittningen och julsittningen. Sexmästaren finns även med som stöd till generalerna inför nollningen och hjälper till med planering inför andra evenemang. Sexmästaren närvarar även vid sexmästarmöte för alla föreningar och är ansiktet utåt mot lokala krögare vid evenemang, promotions och andra händelser.


Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig är den posten då du kan hjälpa till och påverka utbildningen till något bättre. De konkreta uppgifter som gäller är att gå på olika möten under terminerna. Du träffar programledningen, lärare och representanter från näringslivet, på ett så kallat programråd. Där diskuteras personal och arbetslivs programmet och dess framtid. Du får även gå på möten med Studentkåren och utbildningsansvariga från andra föreningar, samt det nystartade programrådet för hela handelshögskolan. Du ska även genomföra en utvärdering av kurserna som gått under terminen. Detta gör du vid varje terminsslut. Du får som utbildningsansvarig agera ett språkrör mellan studenter och programledning. Där du får möjligheten att ge studenternas bild av pa programmet, och på så sätt hjälpa till att göra personal och arbetslivs programmet till det bästa på universitetet.Sportansvarig

Som sportansvarig ligger huvudansvaret i att planera den idrottstid varje förening en gång i veckan blir tilldelade. Målet med idrottstiden är att man ska kunna träffa vänner och göra något kul, släppa böckerna och skolan ett tag. Sportansvarig kan även planera andra aktiviteter utanför idrottstiden med andra föreningar eller delta i olika idrottsevenemang som KAUIF arrangerar. Denna post är för dig som gillar att planera och brinner för fysisk aktivitet tillsammans med andra. Aktivera Pelikanerna!


PR ansvarig

PR-ansvarig ansvarar för kontakten med Pelikans sponsorer som är: Vision, SSR, Unionen, Karlstad Studentkår, Sveriges HR förening, och Adecco. Främst handlar det om att vårda relationen, se till att avtalen med dem efterlevs samt sträva efter nya samarbeten.


Webb & Kommunikations ansvarig

Webb & Kommunikationsansvarig har huvudansvaret i att vårda och uppdatera Pelikans sociala medier och hemsida. Pelikan är aktiva på flera medier, såsom Facebook, Instagram och Twitter och det är även via dessa Vi kommer i kontakt med våra medlemmar genom information och marknadsföring vilket gör att detta naturligt är postens huvudintresse. På denna post finns möjlighet att hjälpa till med reklam, evenemang och andra aktiviteter Pelikan annordnar.

18049942_10211464173151996_1842271686_o