Välkommen till Pelikan Karlstad

Pelikan är studentföreningen för personalvetare i Karlstad. Vårt mål är att skapa gemenskap i form av aktiviteter så som nollning, sittningar, sportevenemang med mera.

Om Pelikan

Pelikan är studentföreningen för personalvetarna i Karlstad. Vi satsar på att skapa gemenskap i form av olika aktiviteter så som nollningen, sittningar, sportevenemang med mera.
Vi arbetar även tillsammans med lärarna för att förbättra utbildningen utefter studenternas önskemål och framförallt arbetsmarknadens krav.
Detta åstadkommer vi genom kursutvärderingar, dialoger med kursansvariga, arbetslivet samt kontakt med andra högskolor och universitet.

Vi arbetar aktivt med att skapa kontakt och introducera studerande till arbetslivet genom vårat eget näringslivsutskott(NLU).

Vi arbetar för att våra medlemmar skall få ut så mycket som möjligt av sin studietid när det gäller såväl sociala som teoretiska eller praktiska aktiviteter.

Känn dig varmt välkommen till Pelikan!

Bli Medlem

För att vara med på våra aktiviteter krävs det att Du är medlem i föreningen.
Att bli medlem är kostnadsfritt och bidrar till att vi kan växa som förening.

För att bli medlem, klicka HÄR och följ instruktionerna!

 

Välkommen!

Utbildning

Den treåriga utbildningen som Personal och arbetslivsprogrammet är utvärderas ständigt av oss studenter samt av föreläsarna med kursansvarig i spetsen. Detta görs i samarbete med näringslivet för att utbildningen ska kunna förbereda oss på så bra sätt som möjligt inför vår kommande yrkesversamma period i livet.

Personalvetarutbildningen vid Karlstads universitet är idag Sveriges enda personalvetarutbildning som tillhör en handelshögskola (Business School). Vi drar fördel av det då vi samarbetar med de andra programmen som också tillhör Karlstad Business School vilket i sin tur ger oss en bredare syn på arbetsmarknaden och vad den kan komma att kräva utav oss i framtiden som personalvetare.

Två av de sex terminer som utbildningen pågår är valbara där det i skrivande stund finns fem olika val man kan göra för att inrikta sig på det som man som individ finner extra intressant och som man kanske vill fokusera på när man väl är färdigutbildad. Dessa valbara terminer ligger som nummer fyra och fem. Under den sjätte och sista terminen ”samlas” alla i programmet igen och skriver sina C-uppsatser i arbetsvetenskap.

För mer detaljerad information kring utbildningen rekommenderar vi Karlstads universitets hemsida om just Personal och arbetslivsprogrammet. Vill du istället ha en mer direktbild av hur utbildningen ser ut så välkommnar Pelikan studenter som står i valet och kvalet om att få en ”guidad” tur med någon från styrelsen för att få prata och fråga en nuvarande student om utbildningen, student livet, Karlstad, universitetet och mycket mer!

Klicka vidare till Personal & Arbetsliv på programtorget HÄR!

Gamla Tentor

Vid Karlstads Universitets hemsida har man möjligheten att ladda ner gamla tentor som kan användas inför pluggandet till kommande tentor. Dessa kan du enkelt hitta på Min Sida där dom hittas vid fliken ”Nedladdning av arkiverade skrivningsfrågor”
Där man sedan hittar dom via ämnet arbetsvetenskap och sen den nuvarande kursen man går.

Programmets studiegång

Varje år studerar du sammanlagt 60 högskolepoäng. Varje år är uppdelat i två terminer.

Är du nyfiken på Pelikans verksamhetsår 2016/2017 kan Du läsa mer här: Verksamhetsberättelse vt16-17

 

Mötesprotokoll:

Vårmöte 2018-04-17

Höstmöte 2017-10-19

Vårmöte 2017-23-03

Höstmöte 2016-21-10

Vårmöte 2016-04-05

Höstmöte 2015-10-15

Vårmöte 2015-03-25

 

Stadgar:

StadgarPelikan2018-02-25

 

 

 

07-3
06-2
05-2
03-2
04-2
academic work
01-2
08